Halbe Alee

Poniżej kilka zdjęć historycznych naszego lokalu - dawniej  restauracja Halbe Alee

 

Poniżej kilka aktualnych zdjęć - fragmenty obecnej ekspozycji naszego sklepu